work - space

shop & showroom

act Bandai (08.2016)

platinum vuvu Ginza Lond (05.2015)

Okuikaiseido COREDO Muromachi (03.2014)

Miraiseisakusho (12.2013)

Aoyagi Souhonke (05.2013)

Rozilla (02.2013)

Toyo kitchen Osaka Showroom (04.2012)

TOYO KITCHEN STYLE NAGOYA (TOYO KITCHEN NAGORA SHOWROOM) (2014.11)

Toyo Kitchen Nagoya Showroom (04.2011)

Kurakyu Karinto Sweets (10.2010)

liquor store Fujisawa (05.2004)

Zunda Saryo (03.2004)

Uogashi-Meicha Tsukiji Honten (11.1999)